Utwardzanie terenu

Utwardzenie terenu to wszelkie czynności, które mają na celu podniesie twardości gruntu przy użyciu materiałów budowlanych. Wykonanie nawierzchni z kruszywa, kostki brukowej czy płyt drogowych nie wymaga dopełnienia formalności w organie administracji architektoniczno-budowlanej czy nadzoru budowlanego. Jeżeli planują Państwu utwardzenie gruntu i chcą mieć pewność, że prace przebiegną zgodnie z wytycznymi dotyczącymi robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia urzędowego, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

droga piaskowa

Jakie są metody utwardzania gruntu?

Utwardzenie gruntu może być zrealizowane na kilka sposobów. Jednym z najczęstszych metod stabilizacji podłoża jest ułożenie kostki brukowej. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać podbudowę pod nawierzchnię dostosowaną do zakładanego obciążenia. Innym sposobem jest rozłożenie i utwardzenie kruszywa. Jeżeli obszar jest podmokły, warto zastosować drenaż, który umożliwi odprowadzenie wody do punktu.
Na placach budowy stosuje się natomiast płyty drogowe, które doskonale sprawdzą się w charakterze nawierzchni tymczasowych. Przed rozpoczęciem prac należy jednak wyrównać i zagęścić podłoże, co zapobiegnie jego nierównomiernemu osiadaniu.
Jeżeli planują Państwo utwardzenie drogi dojazdowej, podjazdu lub terenu znajdującego się w obrębie zakładu pracy, serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Z przyjemnością wskażemy preferowane rozwiązanie oraz dokonamy wstępnej kalkulacji kosztów.